ประโยชน์ของปั๊มลมความร้อนจากแหล่งอากาศ

ปั๊มลมจากแหล่งอากาศทำงานโดยการดึงความร้อนออกจากบรรยากาศ และให้ความอบอุ่นและน้ำร้อนสำหรับบ้านของคุณ นอกจากจะให้พลังงานสะอาดและหมุนเวียนแล้ว ยังติดตั้งง่ายอีกด้วย ปั๊มลมความร้อนจากแหล่งอากาศมีสองประเภทปั๊มลมสู่อากาศซึ่งหมุนเวียนอากาศร้อนผ่านพัดลมภายในอาคาร และปั๊มลมสู่น้ำที่ผลิตน้ำอุ่น ข้อดีหลักประการหนึ่งของปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศคือทำงานได้ดีที่สุดกับการทำความร้อนใต้พื้นและหม้อน้ำแบบเดิม

ปั๊มลมประกอบด้วยสามส่วนหลักคือ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน คอมเพรสเซอร์ และท่อความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนช่วยในการขจัดความร้อนและคอมเพรสเซอร์มีหน้าที่ในการยกระดับอุณหภูมิของอากาศ ท่อความร้อนหรือที่เรียกว่าหม้อน้ำ ถ่ายเทความร้อน ในโหมดปกติ มีสารทำความเย็นที่ไหลผ่านคอยล์ด้านนอกเนื่องจากระบบทำให้ของเหลวกลายเป็นไอระเหยกลายเป็นแก๊ส จากนั้นจึงผ่านคอมเพรสเซอร์ซึ่งมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น จากคอมเพรสเซอร์

ก๊าซจะถูกส่งไปยังคอยล์ในคอนเดนเซอร์ซึ่งความร้อนถูกถ่ายเทไปยังอากาศและด้วยเหตุนี้แก๊สจะถูกทำให้เย็นลงและควบแน่นกลับเป็นของเหลว ปั๊มความร้อนมีประโยชน์มากมาย ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญของการใช้แหล่งอากาศคือปั๊มใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณหนึ่งในสี่ที่ปั๊มลมแบบเดิมใช้ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าสาธารณูปโภคของคุณ ปั๊มลมแต่ยังให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การทำงานของระบบขึ้นอยู่กับการจ่ายไฟฟ้าเท่านั้นและไม่ต้องใช้แก๊สในการทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และบริเวณที่ใช้ปั๊ม

นอกจากนี้ระบบนี้ยังสามารถใช้สำหรับทำความร้อน

ปั๊มลมและอากาศ ทำให้ระบบมีประโยชน์ทั้งช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน ต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลงช่วยเพิ่มประโยชน์ของปั๊มความร้อน แม้ว่าต้นทุนการติดตั้งแหล่งอากาศจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับระบบมาตรฐาน ระบบได้รับรายงานว่าต้องจ่ายเงินเองภายในเวลาไม่กี่ปีของการดำเนินงาน ระบบเหล่านี้ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น โดยเฉลี่ยแล้ว ระบบแหล่งอากาศจะไม่ต้องการการเปลี่ยนใดๆ เป็นระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป

เมื่อเทียบกับหม้อต้มก๊าซและน้ำมันปั๊มลมความร้อนจาก แหล่งอากาศ จะให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่าเป็นเวลานาน ดังนั้นคุณจะต้องใช้พวกมันตลอดฤดูหนาวเพื่อให้ความร้อนแก่บ้านของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มประโยชน์ของแหล่งอากาศคือการที่หม้อน้ำไม่ร้อนเหมือนตอนที่หม้อต้มก๊าซและน้ำมันถูกใช้งาน ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศยังสามารถสร้างรายได้จากโครงการของรัฐบาล เนื่องจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม