เหล็กเกรดบีหนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความนิยมและใช้อย่างแพร่หลาย

หนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกเหล็กเกรดบี ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้ามีให้เลือกหลายแบบและเหล็กกล้าคาร์บอนก็เป็นหนึ่งในนั้น เหล็กรูปแบบเฉพาะนี้มีคุณสมบัติ ข้อดี เหล็กเกรดบีและข้อด้อยเฉพาะตัวหลายประการเมื่อเทียบกับโลหะเหล็กประเภทอื่นๆ เหล็กกล้าที่มีคาร์บอนมากกว่า 0.8% จัดอยู่ในประเภทเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กชนิดนี้ค่อนข้างแข็งและเปราะมาก ดังนั้นจึงมีโอกาสแตกหักได้ง่าย

เมื่อใช้อย่างไม่เหมาะสมประเภทต่างๆ เหล็กเกรดบีและคุณลักษณะที่สำคัญของมันเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักในการเจือปนเรียกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน โดยพิจารณาจากเนื้อหาขององค์ประกอบพื้นฐานแล้ว เหล็กเกรดบีสามารถจำแนกได้ดังนี้เหล็กต่ำหรืออ่อนเหล็กขนาดกลางเหล็กเนื้อหาสูงและเหล็กกล้าคาร์บอนสูงพิเศษเหล็กอ่อนหรือเหล็กต่ำมีคาร์บอน 0.16-0.29% เหล็กชนิดนี้ถูกนำไปใช้งานได้หลากหลายเนื่องจากมีราคาค่อนข้างถูก

เหล็กชนิดนี้ใช้ได้กับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างที่หลากหลาย

เมื่อเทียบกับเหล็กประเภทอื่น เหล็กเหนียวมีความทนทานและความแข็งแรงต่ำกว่าโดยเปรียบเทียบเนื่องจากมีส่วนประกอบหลักน้อยกว่า ใช้ในสถานที่ที่ต้องการเหล็กจำนวนมาก เหล็กเกรดบีเหล็กชนิดนี้ใช้ได้กับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างที่หลากหลายเหล็กขนาดกลาง เป็นเหล็กอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและทนทานต่อการสึกกร่อนเหล็กเกรดบี ส่วนใหญ่ใช้สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์และโครงสร้างโลหะขนาดใหญ่เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าชนิดนี้มีความแข็งแรงสูง และส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการผลิตลวดและสปริงที่มีความแข็งแรงสูงเหล็กกล้าสูงพิเศษ เหล็กกล้าเหล่านี้ส่วนใหญ่

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมเหล็กเกรดบี เนื่องจากมีความแข็งและแข็งแรงมาก ใช้ในการผลิตเพลา มีด และวัสดุแข็งอื่นๆข้อดีและข้อเสียพื้นฐานเหล็กกล้าที่มีลักษณะเฉพาะนี้มีข้อดีมากมายเมื่อเทียบกับโลหะประเภทอื่น เหล็กเกรดบีการใช้งานและคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล เนื่องจากความแข็งแรงและความทนทานสูง จึงใช้ทำตะปูก่ออิฐและเครื่องมือตัด เหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอนสูงมีระดับความแข็งสูงและสามารถต้านทานการสึกหรอได้

การผลิตท่อเนื่องจากมีความทนทานสูง ท่อเหล็กและท่อชนิดต่าง ๆ

ดังนั้นจึงใช้ในหลายอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเครื่องมือตัดโลหะและเครื่องจักรอื่นๆ นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตดอกสว่าน มีด เครื่องมือตัดไม้ เลื่อย และเครื่องมือตัดโลหะข้อเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเหล็กกล้าประเภทนี้ ได้แก่ ความเปราะบาง ไม่สามารถใช้กับงานเชื่อมได้ทุกชนิด เพราะอาจแตกหักง่าย เหล็กเกรดบี ราคาส่งที่มีองค์ประกอบหลักน้อยกว่ามีแนวโน้มที่จะแตกหัก ดังนั้นจึงไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดได้อย่างไรก็ตามเหล็กเกรดบี เหล็กกล้าคาร์บอนถูกนำมาใช้

ในการผลิตท่อเนื่องจากมีความทนทานสูง เหล็กเกรดบีท่อเหล็กและท่อชนิดต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เนื่องจากสามารถทนต่อแรงดันและไม่ค่อยหักหรืองอเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นเหล็กเกรดบี ท่อเหล็กเหล่านี้สามารถใช้ใต้น้ำได้เนื่องจากทนทานต่อการกัดกร่อน ท่อเหล็กหนาค่อนข้างทนแรงดึงและทนทานด้วยความสามารถในการคงสภาพเดิมภายใต้แรงกดดันมหาศาล ท่อเหล็กเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า