ปูนกาว ราคาถูกและการเตรียมพื้นที่ที่คุณจะติดตั้งพื้นใหม่

 

ในบทความนี้ ฉันจะพยายามช่วยเจ้าของบ้าน DIY และผู้ที่เพิ่งติดตั้งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมปูนกาว ราคาถูกในการติดตั้งไม้เนื้อแข็งบนคอนกรีตก่อนอื่น คุณต้องเตรียมพื้นที่ที่คุณจะติดตั้งพื้นใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำสิ่งปกคลุมเก่าที่มีอยู่ออก พรม ไวนิล กระเบื้อง เสื่อน้ำมัน และอาจเป็นไม้เนื้อแข็งเก่าปูนกาว ราคาถูก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้นำเศษสิ่งสกปรกออกจากพื้นด้านล่าง เศษวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ที่หนีบ โดยใช้ไม้กวาดกวาดอย่างดีตอนนี้คุณควรตรวจสอบพื้นผิวทั้งหมด

เพื่อหาหลุมและการกระแทก ปูนกาว ราคาถูกอย่างที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ หากคุณต้องการตรวจสอบการปรับระดับของห้องขนาดเล็ก คุณสามารถใช้ขอบตรงได้ สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ ปูนกาว ราคาถูกให้ใช้เชือกยาวหรือชอล์คไลน์ คุณสามารถเลือกที่จะขอให้เจ้าของอยู่ด้วยในระหว่างการตรวจสอบการปรับระดับเพื่อเรียกร้องความสนใจไปยังข้อบกพร่องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นจึงแจ้งให้พวกเขาทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร มันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้พื้นผิวเรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หากชั้นซีเมนต์มีขนาดเล็กและคุณสามารถเห็นไม้ตง

เพื่อยืดอายุการใช้งานของไม้จำเป็นต้องใช้เครื่องบดคอนกรีตเพื่อกำจัดโคกและสารปรับระดับพื้นเพื่อเติมในหลุม ถ้าหลุมลึก อย่าเติมให้ครบในฉากเดียวปูนกาว ราคาถูก สิ่งนี้จะทำให้สารประกอบแตกทำให้เกิดปัญหาเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าหลุมลึก ให้เติมสารลงไปเป็นชั้นๆ อย่าลืมว่าแต่ละชั้นจะต้องใช้สีรองพื้นปูนกาว ราคาถูกสำหรับซีเมนต์ เมื่อพื้นผิวทั้งหมดเรียบและแห้งสนิทแล้ว คุณจะสามารถเริ่มติดตั้งพื้นไม้เนื้อแข็งได้คุณสามารถติดตั้งไม้เนื้อแข็งบนคอนกรีตได้สามวิธี ลอยตัว

ตอกตะปู หรือติดกาว หากชั้นซีเมนต์มีขนาดเล็กและคุณสามารถเห็นไม้ตงปูนกาว ราคาถูก คุณก็สามารถใช้ลวดเย็บกระดาษหรือตะปูตอกพื้นไม้เนื้อแข็งลงได้วิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดในการติดตั้งไม้เนื้อแข็งเรียกว่า ลอยระหว่างการติดตั้ง จะไม่ติดกับพื้นย่อยและมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาปูนกาว ราคาถูก นั่นเป็นสาเหตุที่การติดตั้งวิธีการนี้เรียกว่า ลอย สำหรับฉนวนกันเสียง คุณสามารถใช้โพลีอันเดอร์เลย์หรือไม้ก๊อกได้หลายชนิดตัวเลือกที่ซับซ้อนกว่าแต่ทนทานกว่า

บทบาทสำคัญเช่นกันจากนั้นคุณสามารถเริ่มทากาวและวางกระเบื้อง

ใช้วิธีติดกาว โปรดทราบว่าสิ่งนี้ต้องใช้ประสบการณ์ปูนกาว ราคาถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับพื้นสำเร็จรูป หากคุณใช้ไม้เนื้อแข็ง ควรมีคุณภาพสูง ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องดึงกระดานด้วยเครื่องมือเพิ่มเติมในการเลือกวิธีการติดตั้งไม้เนื้อแข็งบนคอนกรีตที่คุณชื่นชอบ จำเป็นต้องลองแต่ละวิธีหลายๆ ครั้ง ปูนกาว ราคาถูกอย่าลืมว่าประเภทของไม้เนื้อแข็ง

ยังไม่เสร็จและสำเร็จรูป ปูนกาว ราคาถูกก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันจากนั้นคุณสามารถเริ่มทากาวและวางกระเบื้องไม้ก๊อก เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะต้องใช้ลูกกลิ้งดรัมเพื่อปรับระดับกระเบื้องปูนกาว ราคาถูกและใช้จำนวนต้นทุนการตกแต่งที่ต้องการโดยผู้ผลิต โดยปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการติดตั้งกับมืออาชีพ เนื่องจากต้องใช้แรงงานมากขึ้น