น้ำยาผสมคอนกรีตผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

คอนกรีตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกน้ำยาผสมคอนกรีต ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำยาผสมคอนกรีตใช้ทำโครงสร้างต่างๆ ที่คุณใช้ทุกวันคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ประกอบด้วยซีเมนต์ กรวด ทราย และน้ำในรูปแบบทั่วไป คอนกรีตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมากที่สุดในโลก ใช้ทำทางเท้า น้ำยาผสมคอนกรีตโครงสร้างอาคาร ฐานราก มอเตอร์เวย์/ถนน

สะพานลอย โครงสร้างที่จอดรถ กำแพงอิฐบล็อก และฐานสำหรับประตู รั้ว น้ำยาผสมคอนกรีตและเสา มีการผลิตคอนกรีตประมาณหกพันล้านลูกบาศก์เมตรทุกปี ซึ่งเป็นหนึ่งลูกบาศก์เมตรต่อคนบนโลก Concrete ควบคุมอุตสาหกรรมมูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ทั่วโลก น้ำยาผสมคอนกรีตและจ้างงานเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเพียง 2 ล้านคนต้นกำเนิดของคอนกรีตสามารถย้อนไปถึงชาวบาบิโลนซึ่งใช้ส่วนผสมของดินเหนียวคล้ายกับคอนกรีต อย่างไรก็ตาม

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความแข็งแรงของคอนกรีต อัตราส่วน w/c

รูปแบบคอนกรีตสมัยใหม่ไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นจนกระทั่งปี 1756 เมื่อวิศวกรชาวอังกฤษ John Smeaton เป็นผู้บุกเบิกการใช้ซีเมนต์ในคอนกรีต ส่วนผสมของเขาประกอบด้วยก้อนกรวดและผงอิฐเป็นส่วนผสม ทุกวันนี้ น้ำยาผสมคอนกรีตวัสดุรีไซเคิลกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในฐานะส่วนผสมของน้ำยาผสมคอนกรีต เนื่องจากการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับความยั่งยืนของระบบนิเวศและการทำลายสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบของคอนกรีตนั้นค่อนข้างเรียบง่าย อย่างไรก็ตาม คอนกรีตสมัยใหม่มักมีส่วนผสมที่ซับซ้อน จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลักในคอนกรีต ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นปูนซีเมนต์น้ำยาผสมคอนกรีตที่ใช้กันทั่วไปซึ่งเป็นเพียงส่วนผสมพื้นฐานของมอร์ตาร์และปูนปลาสเตอร์น้ำเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบในการผลิตคอนกรีต อัตราส่วน w/c (อัตราส่วนโดยมวลของน้ำต่อซีเมนต์) เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความแข็งแรงของคอนกรีต อัตราส่วน w/c ที่ต่ำกว่าจะได้คอนกรีตที่แข็งแรงกว่า ในขณะที่อัตราส่วน w/c ที่สูงกว่าจะได้คอนกรีตที่มีความแข็งแรงน้อยกว่า น้ำยาผสมคอนกรีตน้ำยังส่งผลต่อความสามารถในการใช้การได้และความสม่ำเสมอของคอนกรีต น้ำและซีเมนต์เพสต์จะแข็งตัวเมื่อเวลาผ่านไป

สารผสมมาในรูปของผงหรือแป้ง และโดยทั่วไปมีส่วนประกอบไม่เกิน 5%

และมีการเติมทั้งมวลละเอียดและมวลหยาบเพื่อให้เป็นก้อนน้ำยาผสมคอนกรีต ราคาถูก มวลรวมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ทราย กรวด และหินบด หินสำหรับตกแต่ง เช่น หินแม่น้ำก้อนเล็กๆ หรือแก้วบด บางครั้งถูกเติมลงบนพื้นผิวคอนกรีตเพื่อการตกแต่งแบบ “สัมผัสมวลรวม” ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักออกแบบภูมิทัศน์สารผสมโฆษณายังถูกเพิ่มลงในส่วนผสมคอนกรีตเพื่อให้มีลักษณะบางอย่างที่ไม่สามารถหาได้จากการผลิตขั้นพื้นฐาน

สารผสมมาในรูปของผงหรือแป้ง และโดยทั่วไปมีส่วนประกอบไม่เกิน 5% น้ำยาผสมคอนกรีตของส่วนผสมทั้งหมด คอนกรีตมีหลายลักษณะ ได้แก่คอนกรีตใช้สำหรับโครงสร้างจำนวนมากน้ำยาผสมคอนกรีต โครงสร้างคอนกรีตมวลรวมเป็นโครงสร้างที่สร้างด้วยแผ่นพื้นคอนกรีตขนาดยักษ์เพียงแผ่นเดียว เพื่อไม่ให้มีจุดอ่อน เช่น เขื่อนหรือที่กำบัง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีเหล็กเส้นพาดผ่านคอนกรีตเพื่อให้มีความแข็งแรงและมั่นคง โครงสร้าง คอนกรีตอัดแรง