บริการที่คุณจะได้รับจาก Phuket Law Firm ธุรกิจ

หากคุณเคยสงสัยว่าบริการใดที่คุณจะได้รับจาก Phuket Law Firm ธุรกิจ ข้อมูลต่อไปนี้สามารถช่วยตอบคำถามที่คุณอาจมีอยู่ในใจ ฉันได้รวบรวมบริการทางกฎหมายที่โดดเด่นบางส่วนไว้ด้านล่าง Phuket Law Firm ธุรกิจสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ สำนักงานกฎหมายธุรกิจสามารถช่วยในคดีแพ่ง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การละเมิดสัญญาซื้อขาย การละเมิดสัญญาการบริการและการจัดหา ข้อพิพาทของผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วน ความลับทางการค้า การฉ้อโกง ฯลฯ สามารถเป็นตัวแทนให้กับลูกค้าในฟอรัมการระงับข้อพิพาททั้งหมด

Phuket Law Firm ยังสามารถให้การสนับสนุนลูกค้า

ในทุกด้านของกฎหมายการก่อสร้าง รวมถึงการทบทวนสัญญา การประท้วงในการประมูล การเรียกร้องการก่อสร้าง ค่าจ้างที่มีอยู่และข้อพิพาทแรงงาน การเจรจาผ่านความช่วยเหลือโครงการ การจัดตั้งธุรกิจ การออกใบอนุญาต การระงับข้อพิพาทสามารถทำได้ผ่านการดำเนินคดี การไกล่เกลี่ย หรืออนุญาโตตุลาการ Phuket Law Firm และธุรกิจ สามารถช่วยลูกค้าในการสร้างเอนทิตีและโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อตกลงด้านการผลิตและซัพพลายเออร์ การควบรวมกิจการ การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ ความไว้วางใจและภาคทัณฑ์

ลูกค้าไปที่ phuket international law firm ธุรกิจเพื่อวางแผนอสังหาริมทรัพย์ ไว้วางใจ และพิจารณาปัญหาภาคทัณฑ์ ปัญหาเหล่านี้บางส่วนที่สำนักงานกฎหมายจัดการ ได้แก่ การตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์สินและการรักษาพยาบาล การรับรองเด็ก การรับรองอสังหาริมทรัพย์ ประเด็นเกี่ยวกับมรดก ฯลฯ สำหรับปัญหาทรัพย์สินทางปัญญา Phuket Law Firm ธุรกิจสามารถช่วยในคดีความ ซึ่งรวมถึงความลับทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม สิทธิบัตร

นอกจากนี้ยังสามารถให้ความช่วยเหลือสำหรับความต้องการ

ในการทำธุรกรรมทางเทคโนโลยีของคุณ เช่น สัญญาอนุญาต การผลิต การพัฒนา และการจัดจำหน่าย สำหรับแรงงานและการจ้างงาน กฎหมายดังกล่าวสามารถเป็นตัวแทนของนายจ้างในทุกแง่มุมของกฎหมายการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงการปกป้องการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การเลิกจ้างโดยมิชอบ การสำเร็จงานอย่างไม่เป็นธรรม การล่วงละเมิดทางเพศ และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในประเด็นด้านแรงงานสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีการรณรงค์หาเสียงของสหภาพแรงงาน และการยุติสัญญาสหภาพแรงงาน เป็นต้น

Phuket Law Firm ธุรกิจยังสามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าเชิงพาณิชย์ ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาต ตลอดจนข้อพิพาทเกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และค่าคอมมิชชันตัวแทน ดังนั้น เมื่อคุณทราบบริการบางอย่างที่สำนักงานกฎหมายธุรกิจสามารถให้ความท้าทายต่อไปที่คุณอาจเผชิญได้คือการรู้ว่าผู้ให้บริการด้านกฎหมายรายใดจะเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการบริการเหล่านี้ ตามหลักการทั่วไป

 

Phuket Law Firm

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://orientla.co.th/